Protokol Technické poruchy

Protokol technické poruchy je dokument, který slouží k co nejrychlejší identifikaci a odstranění závady.

Aby mohl být dokument užitečný, musí v něm být správně vyplněno co nejvíce informací.

Protokol technické poruchy spolu s komentáři můžete stánout přímo pod  pod tímto odkazem 
.

Komentáře k jednotlivým krokům jsou přímo součástí protokolu.

Pokud se jedná o informace se špatným voláním, tak musí být vyplněné informace o nezrealizovaných nebo chybnýho hovorech starších nejvýšše 24 hodin, jinak není možné na ústředně závadu identifikovat