Chci odejít z Connectica. Co mám pro to udělat?

Pokud chcete z naší sítě odejít, je postup pro odchod následující:

  1. Sepište do e-mailu  žádost o odchod ze sítě Connectica na mail info@connectica.cz
  2. Veškeré podstatné body jsou:

Výpověď smlouvy nebo jednotlivé služby musí být podána oprávněnou osobou a musí obsahovat takové údaje, aby z ní bylo zřejmé, kdo výpověď podává a čeho se výpověď týká. Výpověď musí být zaslána mailem. Údaji pro výpověď služby jsou zejména:

1. obchodní firma nebo jméno a příjmení

2. sídlo nebo trvalé bydliště (pobyt)

3. IČ/Rodné číslo

4. Datum narození účastníka

5. číslo ukončované smlouvy popř. telefonní číslo

Mail s ukončením služeb nám pošlete na adresu info@connectica.cz

V případě ukončení tel. čísla je potřeba tuto informaci napsat a zdůraznit.

V případě, že chcete zachovat své tel. číslo, tak je potřeba postupovat následujícícm způsobem:

Zadejte dodatečně požadavek pro vygenerování ČVOP pro Vaše číslo na tuto adresu

Kdy mi dorazí ČVOP?

ČVOP dorazí dle našich VOP do 30 dnů. Tedy dorazí-li žádost k ukončení služeb v 15 dni v měsící září, tak ČVOP dorazí nejpozději 15 dne v říjnu. ČVOP je zadán do systému tehdy, když jej zadáte na po našem potvrzení informace v systému  je to den kdy dorazí SMS s ČVOPem a také e-mail.

Pokud je poslána žádost např 15 dne v září na ukončení SIM, tak SIM je terminována nejpozději k 15 dni  dne v měsíci říjen.