Jak probíhá přenos od jiného operátora do Connecticy?

Co je to ČVOP?

Zkratka ČVOP je číslo výpovědi opuštěného poskytovatele. Je to číslo, které je potřeba získat, pokud chcete přejít k nám do naší sítě. Na základě tohoto čísla Vás můžeme přenést do naší sítě.

Kde získám číslo ČVOP?

ČVOP získáte u svého operátora.

Předplacená karta
Zavolejte na linku *4603 a po spojení s operátorem si vyžádejte ČVOP.

Paušální zákazník
Navštivte prodejnu společnosti O2 nebo pošlete písemnou výpověď na adresu společnosti O2. Alternativně lze zavolat na zákaznickou linku O2 v pracovní dny, nechat se spojit s operátorkou a vyžádat si vygenerování ČVOPu

Předplacená karta
Zavolejte na linku *4603 a po spojení s operátorem si vyžádejte ČVOP.

Paušální zákazník
Navštivte prodejnu společnosti T-Mobile nebo pošlete písemnou výpověď na adresu společnosti T-Mobile.

Předplacená karta
Zavolejte na linku *077 a po spojení s operátorem si vyžádejte ČVOP.

Paušální zákazník
Navštivte prodejnu společnosti Vodafone nebo pošlete písemnou výpověď na adresu společnosti Vodafone. Alternativně zavolejte na zákaznickou linku Vodafone a po zadání Vašeho hesla do samoobsluhy budete spojeni s operátorem a můžete si vyžádat ČVOP.

Odešlete SMS zprávu ve tvaru „CVOP(mezera)PUK“ na číslo 999 346. ČVOP kód Vám dorazí obratem formou SMS zprávy.mKód PUK je 8 místné číslo a naleznete ho po setření ochranné plochy na plastové kartičce, ze které jste vyjmuli stávající SIM kartu!
Odešlete SMS zprávu ve tvaru „CVOP(mezera)PUK“ na číslo 999 340. ČVOP kód Vám dorazí obratem formou SMS zprávy.mKód PUK je 8 místné číslo a naleznete ho po setření ochranné plochy na plastové kartičce, ze které jste vyjmuli stávající SIM kartu!
Zavolejte na linku 3333 a vyžádejte si ČVOP prostřednictvím automatického hlasového systému (pod volbou 5).
O ČVOP si můžete snadno požádat přímo v samoobsluze Kaktus. ČVOP Vám bude poté doručeno SMS zprávou.
Kontaktujte svého stávajícího mobilního operátora na jeho infolince, případně tyto informace naleznete na jeho webových stránkách.

Přenos probíhá následujícím způsobem:

  1. Po samotné objednávce a zaplacení objednávky Je Vám poštou zaslaná SIM spolu se smlouvou ve dvou vyhotoveních.
  2. Do našeho systému Je zadán Váš ČVOP a je přiřazen k SIM kartě, která je Vám zaslána poštou.
  3. Přenos trvá ze zákony 4 pracovní dny a nejbrzčí datum je vždy datum, které opouštěný operátor zvolí jako datum odchodu. Pokud je datum odchodu nastaveno na pátek 10.05.2015, pak toto datum datem, kdy může být číslo přeneseno do naší sítě. Přenos musí být zadán nejpozději 4 pracovní dny před datem přenosu (06.05.2015 – pondělí). Po celou dobu přenosu je Vaše staré číslo číslo aktivní u funkční u Vašeho starého operátora. Až v datum přenosu dojde v čase mezi 02:00 – 06:00 k přenesení všech dat ze staré SIM Vašeho opouštěného operátora na novou SIM, kterou jsme Vám zaslali poštou.
  4. Od rána vaše stará SIM již nebude funkční a začne být funkční Vaše nová SIM zaslaná od nás poštou.