Jak dlouho trvá přenos čísla ze sítě cizího operátora do sítě Connectica?

Přenos trvá ze zákony 4 pracovní dny a nejbrzčí datum je vždy datum, kdy opouštěný operátor zvolí jako datum odchodu.

Pokud je dotum odchodu nastaveno na pátek 10.05.2015, pak toto datum datem, kdy může být číslo přeneseno do naší sítě. Přenos musí být zadán nejpozději 4 pracovní dny před datem přenosu (06.05.2015 – pondělí).

Po celou dobu přenosu je Vaše staré číslo číslo aktivní u funkční u Vašeho starého operátora. Až v datum přenosu dojde v čase mezi 02:00 – 06:00 k přenesení všech dat ze staré SIM Vašeho opouštěného operátora na novou SIM, kterou jsme Vám zaslali poštou.